Mobile menu
  • Podstawą reklamacji towaru jest posiadanie przez kupującego dowodu zakupu.
  • Reklamację możemy sprzedawcy zgłosić w ciągu dwóch lat. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wady musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu dwóch miesiecy. 
  • ...